Over ons

“Samen voor een gezonde instroom van vakmensen en een toekomstgerichte ontwikkeling van onze vakkennis.”

Het belang van bomen wordt meer en meer erkend als antwoord op actuele vraagstukken rond duurzaamheid, een fijne leefomgeving en onze algehele gezondheid.

Gemeenten en bedrijven formuleren steeds ambitieuzere doelstellingen om meer bomen te planten en beter te zorgen voor de bomen in hun beheer. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om vakmensen te vinden die deze plannen ook op een praktische en duurzame manier kunnen vertalen en uitvoeren.

Daarom ontplooit Stichting Aanwas & Ontwikkeling Boombeheer diverse initiatieven om de Nederlandse bomenbranche van voldoende instroom te voorzien. Door het vakgebied onder de aandacht te brengen als een aantrekkelijk ontwikkelpad voor jong talent en zij-instromers. Door nieuw talent op te leiden via BomenCampus. Door bedrijven, scholen en overheden te informeren over nieuwe kansen en ontwikkelingen op het gebied van boombeheer. Door samen te werken met partners die onze visie delen. En door kennis continu te actualiseren zodat ook de huidige generatie vakspecialisten zich kan ontwikkelen en actuele vraagstukken rondom boombeheer kan blijven beantwoorden.

Zo zorgen we ervoor dat de groene ambities niet alleen goede intenties blijven, maar daadwerkelijk bijdragen aan de uitvoering van een groener, gezonder en duurzamer Nederland.

Doelstellingen

1.
Het vergroten van de zichtbaarheid
Het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkingskracht van de bomensector als vakgebied voor jonge professionals en zij-instromers.
2.
Het stimuleren van praktijkgericht leren
Het stimuleren van praktijkgericht leren door voldoende leerwerkplekken te werven en het lesmateriaal praktijkgericht op te stellen.
3.
Het actualiseren van de beschikbare kennis
Het actualiseren van de beschikbare kennis zodat deze continu aansluit op een moderne invulling van boombeheer, met oog voor inhoud (boomtechniek), processen, klimatologische en technologische ontwikkelingen.
4.
Het verbinden van partijen
Het verbinden van partijen, om zo samen het gat op de arbeidsmarkt te dichten en de aansluiting tussen onderwijs en werkveld te verbeteren.

Partners en samenwerkende partijen

Werken aan een gezonde instroom van vakmensen en een toekomstgerichte ontwikkeling van onze vakkennis doen we samen!  Want: goed zorgen voor de bomen in Nederland is een uitdaging waar veel partijen een bijdrage aan leveren. Stichting Aanwas & Ontwikkeling Boombeheer werkt dan ook nauw samen met diverse branche-, educatieve- en commerciële partijen. Zo onderzoeken wij samen hoe we de aansluiting tussen opleiding en praktijk blijvend kunnen verbeteren en verkleinen we het gat op de arbeidsmarkt.